Laulunopetus

Pääsääntöisesti tarjoamani laulutunnit ovat yksilöopetusta, mutta saatavilla on tunteja myös lauluyhtyeille ja erilaisille kuoroille.

Laulunopetuksessa minulle on tärkeää jokaisen huomioiminen omana yksilönään ja omalla kehitystasollaan, koska jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja kaikki ovat samanarvoisia. Toivon laulamisen olevan luonnollista ja äänen soivan esteettömästi. Pidän tärkeänä luottamuksellista ja lempeää ilmapiiriä, unohtamatta kuitenkaan huumoria. Toivon lauluoppilaideni ylittävän tiellään olevat esteet lempeästi mutta määrätietoisella työskentelyotteella.  Tunneilla teemme myös erilaisia harjoituksia, joilla käsittelemme myös esiintymispelkoa ja meissä niin usein tiukasti istuvaa häpeän tunnetta.

Vaikka oma taustani onkin klassisessa musiikissa, opetan kuitenkin myös kevyen musiikin laulajia. Hengittänen on kaiken laulamisen perusta ja siitä lähdetään liikkeelle olipa genre mikä tahansa.

”Musiikki kuuluu koko ihmiskunnalle ja melodia on se kieli, jolla muusikko puhuttelee jokaista sydäntä.” –Richard Wagner-